Smartcon byggservice ab

" Från idé till verklighet "

ROT-avdrag

ROT-avdraget – vad innebär det?

Dags att renovera hemma? Då kan du utnyttja möjligheten till ROT-avdrag. På arbetskostnader upp till 100 000 kronor per år får du tillbaka 30% i form av skattereduktion. ROT-avdraget gäller för renovering/underhåll, ombyggnad samt tillbyggnad och kan utnyttjas av småhusägare och bostadsrättsinnehavare. Hyresrätter omfattas inte av systemet. Arbetet kan utföras i ett fritidshus, det finns inget krav på att det måste göras där man är mantalsskriven. Däremot måste man som privatperson äga huset och det måste enligt fastighetstaxeringen vara klassificerat som ett småhus. Skattereduktionen trädde i kraft i december 2008.


ROT-avdraget är kopplat till individen

Skattereduktionen är inte kopplad till fastigheten utan till den enskilda individen. Det innebär att om det finns två ägare till villan eller bostadsrätten kan avdrag göras för totalt 200 000 kronor och alltså ge en total skattelättnad på 100 000 kronor för hushållet. Tänk på att det totala belopp som du betalar i skatt måste vara högre än den summa du kan få i avdrag, du kan aldrig få ett högre ROT-avdrag än vad den slutliga skatten uppgår till. ROT-avdraget är därför preliminärt fram tills att deklarationen är gjord och den slutliga skatten för inkomståret är fastställd. ROT-avdraget räknas ihop med eventuellt RUT-avdrag (skattereduktion för hushålls-arbete). För mer information om klicka på länken nedan. Där kan du även kontrollera hur mycket du har utnyttjat totalt under året – klicka på länken: 

http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html

logga in med e-legitimation.


Vilken typ av arbeten omfattas av ROT-avdrag?

Förenklat kan man säga att ROT-avdrag gäller för samtliga invändiga arbeten i hus som inte är nybyggda. För renovering av garage och uteplatser t ex gäller att de omfattas av ROT-avdraget om de är sammanbyggda med fastigheten. Ett fristående garage omfattas alltså inte och inte heller en altan som ligger en bit ifrån huset. För mer information hänvisas till Skatteverket. Se även information i länken ovan.

Viktigt också att tänka på är att renoveringar med ROT-arbeten som utförts under året också måste betalas samma år, det räcker inte med att man får en faktura på det utförda arbetet. Om betalningen görs efter årsskiftet flyttas ROT-avdraget istället till påföljande år.